wybór języka
DEENFRITESNLTR
Schock Metall Urbach

reinventing motion

MENÜ

Nota prawna

Schock Metallwerk GmbH
Siemensstraße 1-3
D-73660 Urbach

tel.: + 49 (0) 7181 808-0
faks: + 49 (0) 7181 808-299
E-mail: info@schock-metall.de

Siedziba: Urbach, sąd rejonowy Stuttgart HRB 280454
Dyrektorzy: Martin Schock, Timo Eisele

Numer VAT: DE 146617006

 

Oświadczenie o prawach autorskich
Copyright – Schock Metallwerk GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokumenty, grafiki, oprogramowanie oraz teksty źródłowe, które stanowią część niniejszej witryny internetowej i które można pobrać z tego serwera, są chronione prawem autorskim przez firmę Schock Metallwerk GmbH. O ile nie wskazano inaczej, wykorzystanie, powielanie oraz przekazywanie tych dokumentów, grafik oraz oprogramowania wymaga pisemnej zgody firmy Schock Metallwerk GmbH. Autorstwo dotyczy również materiałów publikowanych przez firmę Schock Metallwerk GmbH w witrynach zewnętrznego dostawcy usług internetowych, np. www.facebook.com/schockmetall i www.youtube.com/schockmetall.


Łącza zewnętrzne
Operator ponosi odpowiedzialność za witryny internetowe zewnętrznych dostawców, z którymi powiązana jest niniejsza witryna. Podczas umieszczania łączy zewnętrznych do informacji zewnętrznych firma Schock Metallwerk GmbH sprawdziła treści te pod kątem naruszenia prawa. W chwili pierwszej publikacji przez firmę Schock Metallwerk GmbH nie stwierdzono żadnego naruszenia prawa. Firma Schock Metallwerk GmbH nie ma żadnego wpływu na kształt ani treści zamieszczane w witrynach zewnętrznych. Połączenie z tymi witrynami nie oznacza, że firma Schock Metallwerk GmbH traktuje treści obce jako własne. Firma Schock Metallwerk GmbH nie może stale kontrolować zewnętrznych witryn bez wskazania na naruszenie prawa. Firma Schock Metallwerk GmbH nie ma żadnego wpływu na komentarze oraz wpisy użytkowników zamieszczane na witrynach zewnętrznych dostawców usług internetowych, np. www.facebook.com/schockmetall i www.youtube.com/schockmetall. Po powiadomieniu firma Schock Metallwerk GmbH usunie wpisy niezgodne z prawem, o ile będzie to dla niej możliwe. Firma Schock Metallwerk GmbH zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy oraz wpisów godzących w dobre imię przedsiębiorstwa.

Ochrona danych
Firma Schock Metallwerk GmbH przestrzega postanowień o ochronie danych osobowych zawartych w federalnej ustawie o ochronie danych osobowych, w ustawie o elektronicznych usługach komunikacyjnych i informatycznych, jak również ustawy o ochronie danych osobowych w sektorze teleinformatycznym. O ile podają Państwo dane osobowe, pozostają one wyłącznie do użytku firmy Schock Metallwerk GmbH. Firma Schock Metallwerk GmbH nie przekaże ich podmiotom trzecim bez Państwa zgody, chyba że chodzi o anonimowe wykorzystanie danych do celów badania rynku lub o dane księgowe, niezbędne do dochodzenia roszczeń finansowych.