wybór języka
DEENFRITESNLTR
Schock Metall Urbach

reinventing motion

MENÜ

Prowadnice z częściowym wysuwem i prowadnice liniowe

Prowadnice z częściowym wysuwem Schock to szyny teleskopowe z odcinkiem wysuwu wynoszącym 70–80% długości szyny.

Prowadnice liniowe Schock stanowią formę specjalną prowadnic  z częściowym wysuwem o określonym odcinku przesuwania w zakresie długości szyny.

W zależności od konkretnych wymagań odnoszących się do dopuszczalnego obciążenia i przestrzeni zabudowy dostępne są różne serie i modele prowadnic (patrz karta danych technicznych „Szyny profilowe”).

Karta danych technicznych „Szyny profilowe”

Prowadnica z częściowym wysuwem

Odcinek wysuwania ok. 70–80%


[Translate to PL:] Kugelführungen Teilauszug

[Translate to PL:] Teilauszüge - YouTube-Video

Prowadnica liniowa

Odcinek przesuwu w obrębie długości szyny


[Translate to PL:] Kugelführungen Läuferführung

[Translate to PL:] Läuferführungen - YouTube-Video